Nadační fond obnovy Ukrajiny

Pokud zůstává Vaše srdce s Ukrajinou, pokud v těchto převratných časech nemůžete stát stranou…

Vše, co máme rádi, ničí banda lidí, vedená pouze chorobnými ambicemi a touhou podmanit si svět pro svůj vlastní zisk

Chcete-li se tomuto zlu postavit, připojte se k nám!

číslo účtu

6358652369/0800

Co děláme?

Rehabilitace

Válka přepadla Ukrajinu v roce 2014, kdy Ruská federace, nerespektující normy mezinárodního práva, protiprávně anektovala Donbas a Krym. Podle registru Ministerstva sociální politiky Ukrajinské republiky získalo status účastníka bojových akcí více než 770 000 lidí. Přes 10 000 veteránů utrpělo těžká zranění, která vedla k amputacím končetin, ke ztrátě motorické aktivity a k dalším doživotním následkům.

Ukrajinští vojáci potřebují zaslouženou pozornost a pomoc lidí všeho druhu při zdravotních rehabilitacích, při řešení potíží spojených s psychickým vyčerpáním, depresemi, s pocitem sociální izolace – v zájmu jejich návratu do normálního života. Vinou agresivní invaze ruské armády na území Ukrajiny se každou minutou zvyšuje počet zraněných bojovníků, přičemž poskytování sociálních záruk ze strany státu nemůže být přes veškeré úsilí pro tyto bojovníky dostačující.

Nestojíme stranou tohoto problému! Od roku 2015 naši aktivisté spolupracují s dobročinnou nadací REGI BASE I a organizují léčbu a protetiku ukrajinských vojáků v rehabilitačních centrech České republiky.

Odminování

Válka přinesla Ukrajině bolest a smrt. Naši obránci každý den umírají v bojových zónách, civilisté umírají při každém raketovém a minometném útoku a problém odminování ukrajinské země, zejména po osvobození, zůstane aktuální ještě minimálně 5 – 10 let po ruské okupaci.

Proto nevládní organizace „MDM“ vytvořila oddělení civilní ochrany a humanitárních odminovacích projektů, jehož hlavním úkolem je vyčistit území od výbušných nástrah.

Naši a také mezinárodní vysoce kvalifikovaní specialisté, certifikovaní v oboru protiopatření v souladu s požadavky DSTU IMAS, působili v Kyjevské oblasti od prvních dnů války: osady Irpiň, Buča, Hostomel a Boroďanka byly po osvobození od okupantů okamžitě odminovávány.

Humanitární pomoc

24. února roku 2022 se nejen život Ukrajiny rozdělil na „před“ a „po“.

Pomoc občanům Ukrajinské republiky vstoupila do popředí pozornosti nejen evropských demokratických států. Konsolidovali jsme úsilí všech členů nevládní organizace „MDM“ – a humanitární pomoc začala na Ukrajinu přicházet odevšad: léky, generátory, hygienické potřeby, oblečení a obutí pro armádu, terénní auta, neprůstřelné vesty, potraviny atd.

Vzhledem k proradnosti nepřítele a k jeho maniakální touze zničit občany Ukrajiny by pomoc této zemi měla zesílit. Nadace FFU ke každodenním potřebám pro mobilní nemocnice přidává mobilní prostředky, systémy filtrace vody a podobně.

Obnova městské infrastruktury

Ukrajina se snaží překonat krizové jevy, především ty, které způsobila válka. Systematické plánování rekonstrukce a dalšího rozvoje země poskytuje jedinečnou příležitost k přehodnocení, k redesignu a modernizaci budov a systémů životní podpory, k zajištění komplexní transformace územních komunit a regionů.

Obnova ukrajinských měst a vesnic po válce znamená složitý proces, jenž by měl zajistit modernizaci a další rozvoj na vícero příštích desetiletí.

Orientace na člověka, racionální územní plánování, zajištění rovnováhy osídlení a pracovních míst, moderní městská mobilita, energetická účinnost, ohled k životnímu prostředí a mnoho dalších moderních trendů ve vývoji sídel by se měly stát směrovkami velké ukrajinské obrody. Všechny tyto faktory umožní vysídleným Ukrajincům vrátit se do svých domovů a komunit a přeměnit je v zájmu vyšší životní úrovně. Tento přístup by měl také zajistit dlouhodobý hodnotný život budoucích generací občanů na celém území Ukrajinské republiky.

Ukrajina musí překonat krizi, způsobenou ničivým útokem ruské armády. Proto se již nyní plánuje rekonstrukce a modernizace infrastruktury země, transformace systému podpory života komunit.
Bohužel válka sama se stala faktorem, jenž dal impuls k celkovému přeorientování občanské společnosti na další rozvoj. Ukrajinu čeká složitý proces obnovy a přizpůsobení se evropským standardům. „Future for Ukraine“ sjednotila vysoce kvalifikované mezinárodní specialisty,

připravené zahájit obnovu ukrajinské infrastruktury. Od nynějška by se měla Ukrajina ubírat směrem zaměřeným na občany, na inkluzivitu, na cílevědomý ohled k životnímu prostředí a na inovace.

Plnění těchto cílů přinese motivaci pro vysídlené Ukrajince, aby se chtěli vrátit do svých transformovaných měst a obcí s cílem dosáhnout vyšší kvality občanského a osobního života.

Kdo jsme

Kdo tvoří nadaci Future for Ukraine?

Nadace Future for Ukraine si klade za cíl spojit mecenáše po celém světě, kteří chtějí pomocí ukrajinskému lidu, jenž musí po vpádu nelítostných hord obnovit nepřítelem roztrhanou zemi.

Na projektu se podílí organizační tým, v jehož čele stojí věrný patriot své země a mecenáš Vitaliy Pron.

Vitaliy Pron se aktivně angažuje ve veřejném životě již od roku 2010, kdy se stal jedním z členů a ideologů Mezinárodního občanského sdružení Mezinárodní diplomatická mise veřejné diplomacie.

Veřejná diplomacie pomáhá realizovat mezinárodní politiku státu a zlepšuje jeho image ve světě, pomáhá hájit zájmy ukrajinských občanů a rozvíjet politické, ekonomické, kulturní, vědecké, humanitární a sociální vazby s dalšími státy světa. Mezinárodní občanské sdružení Mezinárodní diplomatická mise, které vytvořilo rozvinutou síť poboček, úspěšně realizuje všechny tyto cíle již více než deset let. Můžeme odpovědně prohlásit, že veřejná (lidová) diplomacie má zásadní
význam při budování mezinárodních vztahů.

Kontakt

Nadační fond Future for Ukraine
Varšavská 715/36
120 00 Praha 2
Czech Republic

IČO: 17764343
Transparentní účet: 6358652369/0800

Nenechte si ujít novinky